NGÔN NGỮ

Tiếng Anh

Chương trình

ĐÀO TẠO

Các khóa IELTS tại Station20s thiết kế chuyên biệt dành cho học viên học theo nhóm nhỏ, cung cấp quá trình ôn luyện IELTS từ cơ bản đến chuyên sâu, phát triển đồng đều 4 kỹ năng. Trình độ IELTS của học viên sẽ tăng ít nhất từ 0.5 – 1.0 band điểm sau một khóa học. Điểm đặc biệt nổi bật của chương trình là sự kết hợp hài hòa giữa giáo viên đứng lớp và đội ngũ PT (Personal Tutor) sau mỗi giờ học chính. Thời lượng và cường độ luyện tập nhân đôi giúp các em tiến bộ nhanh chóng, đạt được band điểm mong muốn trong thời gian ngắn nhất.

TRÌNH ĐỘ LỚP BUỔI HỌC KHUNG GIỜ KHAI GIẢNG
Foundation Lớp tiêu chuẩn 1:8 Thứ 2 – 4 – 6 hoặc Thứ 3 – 5 – 7 Ca 1: 8-10h, Ca 3: 18-20h 17/05/2021
Pre – IELTS 1 Lớp tiêu chuẩn 1:8 Thứ 2 – 4 – 6 hoặc Thứ 3 – 5 – 7 Ca 1: 8-10h, ca 3:18-20h 17/05/2021
Pre – IELTS 2 Lớp tiêu chuẩn 1:8 Thứ 2 – 4 – 6 hoặc Thứ 3 – 5 – 7 Ca 1: 8-10h, ca 3:18-20h 17/05/2021
IELTS 4+ Lớp tiêu chuẩn 1:8 Thứ 2 – 4 – 6 hoặc Thứ 3 – 5 – 7  Ca 1: 8-10h, ca 3:18-20h 17/05/2021
IELTS 5+ Lớp tiêu chuẩn 1:8 Thứ 2 – 4 – 6 hoặc Thứ 3 – 5 – 7  Ca 1: 8-10h, ca 3:18-20h 17/05/2021
IELTS 6+ Lớp tiêu chuẩn 1:8 Thứ 2 – 4 – 6 hoặc Thứ 3 – 5 – 7  Ca 1: 8-10h, ca 3:18-20h 17/05/2021
IELTS 7+ Lớp tiêu chuẩn 1:8 Thứ 2 – 4 – 6 hoặc Thứ 3 – 5 – 7  Ca 1: 8-10h, ca 3:18-20h 19/4/2021

Foundation

Lớp tiêu chuẩn 1:8
Thứ 2 – 4 – 6 10h – 12h 25/07/2022

Pre – IELTS 1

Lớp tiêu chuẩn 1:8
Thứ 2 – 3 – 4 -5 – 6 10h – 12h 25/07/2022

Pre – IELTS 2

Lớp tiêu chuẩn 1:8
Thứ 2 – 3 – 4 -5 – 6 19h – 21h 25/07/2022

IELTS 4+

Lớp tiêu chuẩn 1:8
Thứ 2 – 3 – 4 -5 – 6 19h – 21h 25/07/2022

IELTS 5+

Lớp tiêu chuẩn 1:8
Thứ 2 – 3 – 4 -5 – 6 19h – 21h 25/07/2022

IELTS 6+

Lớp tiêu chuẩn 1:8
Thứ 2 – 3 – 4 -5 – 6 19h – 21h 25/07/2022

IELTS 7+

Lớp tiêu chuẩn 1:8
Thứ 2 – 3 – 4 -5 – 6 19h – 21h 25/07/2022

THƯ VIỆN Tiếng Anh

BÀI KIỂM TRA Tiếng Anh