NGÔN NGỮ

Tiếng Đức

Chương trình

ĐÀO TẠO

Khóa học phù hợp cho các bạn học viên có nguyện vọng và động lực học tiếng Đức rõ ràng, hướng đến đào tạo học viên từ căn bản đến nâng cao, nhắm đến mục tiêu lấy được chứng chỉ B1 Goethe trong tương lai. Dưới sự hướng dẫn của thầy cô giáo viên đầy kinh nghiệm, phương pháp sư phạm dễ hiểu & nhiệt tình nhưng yêu cầu lại cao, chắc chắn học viên sẽ tiến bộ rõ rệt trong 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc & Viết trong tiếng Đức.

TRÌNH ĐỘ LỚP BUỔI HỌC KHUNG GIỜ KHAI GIẢNG
A1 Cấp tốc 5 buổi/tuần 8:30 – 11:00 04/12/2023
14:00 – 16:30 26/12/2023
Thường 3 buổi / tuần 18:30 – 21:00 18/12/2023
Thường (Online) 3 buổi / tuần 18/12/2023
26/12/2023
A2 Thường 3 buổi / tuần 18:00 – 21:10 11/12/2023
Cấp Tốc 5 buổi / tuần 14:00 – 17:10 26/12/2023

B1

Cấp tốc 5 buổi/ tuần 14:00 – 17:10 18/12/2023
Luyện thi B1 Cấp tốc 5 buổi/ tuần 14:00 -17:10 04/12/2023

A1

Cấp tốc
5 buổi/tuần 8:30 – 11:00 04/12/2023
14:00 – 16:30 26/12/2023
Thường
3 buổi/tuần 18:30 – 21:00 18/12/2023
3 buổi/ tuần (Online) 18/12/2023  
26/12/2023

A2

Cấp tốc
5 buổi/tuần 14:00 – 17:10 27/12/2023
Thường
3 buổi/ tuần 18:00 – 21:10 11/12/2023
B1
Cấp tốc 
5 buổi/ tuần 14:00 – 17:10 18/12/2023
Luyện thi B1
5 buổi/ tuần 14:00 – 17:10 04/12/2023

THƯ VIỆN Tiếng Đức

BÀI KIỂM TRA Tiếng Đức