NGÔN NGỮ

Tiếng Hàn

Chương trình

ĐÀO TẠO

Khóa tiếng Hàn cấp tốc phù hợp với các bạn có định hướng du học Hàn Quốc, và các khóa học được thiết kế chuyên biệt dành cho học viên có nguyện vọng chinh phục các gói học bổng toàn phần Hàn Quốc. Với đội ngũ giáo viên dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực sư phạm, phân tích và cố vấn hồ sơ năng lực của học viên, chất lượng đầu ra của học viên sẽ được đảm bảo.

TRÌNH ĐỘ LỚP BUỔI HỌC KHUNG GIỜ KHAI GIẢNG
Khóa luyện phỏng vấn Lớp tiêu chuẩn 1:8 Thứ 2 – 4 – 6 hoặc Thứ 3 – 5 – 7 Ca 1: 8-10h, Ca 3: 18-20h 17/05/2021
Tiếng Hàn du học Lớp tiêu chuẩn 1:8 Thứ 2 – 4 – 6 hoặc Thứ 3 – 5 – 7 Ca 1: 8-10h, ca 3:18-20h 17/05/2021
Sơ cấp 1A Lớp tiêu chuẩn 1:8 Thứ 2 – 4 – 6 hoặc Thứ 3 – 5 – 7 Ca 1: 8-10h, ca 3:18-20h 17/05/2021
Sơ cấp 1B Lớp tiêu chuẩn 1:8 Thứ 2 – 4 – 6 hoặc Thứ 3 – 5 – 7  Ca 1: 8-10h, ca 3:18-20h 17/05/2021
Sơ cấp 2A Lớp tiêu chuẩn 1:8 Thứ 2 – 4 – 6 hoặc Thứ 3 – 5 – 7  Ca 1: 8-10h, ca 3:18-20h 17/05/2021
Sơ cấp 2B Lớp tiêu chuẩn 1:8 Thứ 2 – 4 – 6 hoặc Thứ 3 – 5 – 7  Ca 1: 8-10h, ca 3:18-20h 17/05/2021
Topik 2 Lớp tiêu chuẩn 1:8 Thứ 2 – 4 – 6 hoặc Thứ 3 – 5 – 7  Ca 1: 8-10h, ca 3:18-20h 19/4/2021

Khóa luyện phỏng vấn

Lớp tiêu chuẩn 1:8
Thứ 2 – 4 – 6 10h – 12h 25/07/2022

Tiếng Hàn du học

Lớp tiêu chuẩn 1:8
Thứ 2 – 3 – 4 -5 – 6 10h – 12h 25/07/2022

Sơ cấp 1A

Lớp tiêu chuẩn 1:8
Thứ 2 – 3 – 4 -5 – 6 19h – 21h 25/07/2022

Sơ cấp 1B

Lớp tiêu chuẩn 1:8
Thứ 2 – 3 – 4 -5 – 6 19h – 21h 25/07/2022

Sơ cấp 2A

Lớp tiêu chuẩn 1:8
Thứ 2 – 3 – 4 -5 – 6 19h – 21h 25/07/2022

Sơ cấp 2B

Lớp tiêu chuẩn 1:8
Thứ 2 – 3 – 4 -5 – 6 19h – 21h 25/07/2022

Topik 2

Lớp tiêu chuẩn 1:8
Thứ 2 – 3 – 4 -5 – 6 19h – 21h 25/07/2022

THƯ VIỆN Tiếng Hàn

BÀI KIỂM TRA Tiếng Hàn