Lịch

KHAI GIẢNG

Các khóa học được thiết kế bởi chính đội ngũ chuyên gia tại STATION 20s, lấy học viên làm trung tâm, được cá nhân hóa, cập nhật thường xuyên để phản ánh những thay đổi trong kì thi.

TRÌNH ĐỘ LỚP BUỔI HỌC KHUNG GIỜ KHAI GIẢNG
Foundation Lớp tiêu chuẩn 1:8 Thứ 2 – 4 – 6 hoặc Thứ 3 – 5 – 7 Ca 1: 8-10h, Ca 3: 18-20h 17/05/2021
Pre – IELTS 1 Lớp tiêu chuẩn 1:8 Thứ 2 – 4 – 6 hoặc Thứ 3 – 5 – 7 Ca 1: 8-10h, ca 3:18-20h 17/05/2021
Pre – IELTS 2 Lớp tiêu chuẩn 1:8 Thứ 2 – 4 – 6 hoặc Thứ 3 – 5 – 7 Ca 1: 8-10h, ca 3:18-20h 17/05/2021
IELTS 4+ Lớp tiêu chuẩn 1:8 Thứ 2 – 4 – 6 hoặc Thứ 3 – 5 – 7  Ca 1: 8-10h, ca 3:18-20h 17/05/2021
IELTS 5+ Lớp tiêu chuẩn 1:8 Thứ 2 – 4 – 6 hoặc Thứ 3 – 5 – 7  Ca 1: 8-10h, ca 3:18-20h 17/05/2021
IELTS 6+ Lớp tiêu chuẩn 1:8 Thứ 2 – 4 – 6 hoặc Thứ 3 – 5 – 7  Ca 1: 8-10h, ca 3:18-20h 17/05/2021
IELTS 7+ Lớp tiêu chuẩn 1:8 Thứ 2 – 4 – 6 hoặc Thứ 3 – 5 – 7  Ca 1: 8-10h, ca 3:18-20h 19/4/2021

Foundation

Lớp tiêu chuẩn 1:8
Thứ 2 – 4 – 6 10h – 12h 25/07/2022

Pre – IELTS 1

Lớp tiêu chuẩn 1:8
Thứ 2 – 3 – 4 -5 – 6 10h – 12h 25/07/2022

Pre – IELTS 2

Lớp tiêu chuẩn 1:8
Thứ 2 – 3 – 4 -5 – 6 19h – 21h 25/07/2022

IELTS 4+

Lớp tiêu chuẩn 1:8
Thứ 2 – 3 – 4 -5 – 6 19h – 21h 25/07/2022

IELTS 5+

Lớp tiêu chuẩn 1:8
Thứ 2 – 3 – 4 -5 – 6 19h – 21h 25/07/2022

IELTS 6+

Lớp tiêu chuẩn 1:8
Thứ 2 – 3 – 4 -5 – 6 19h – 21h 25/07/2022

IELTS 7+

Lớp tiêu chuẩn 1:8
Thứ 2 – 3 – 4 -5 – 6 19h – 21h 25/07/2022

Cảm nhận

HỌC VIÊN

Đăng ký

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Bạn đang quan tâm về các khoá học nhưng vẫn còn rất nhiều thắc mắc? Đừng ngần ngại, hãy để lại thông tin, Station20s sẽ hỗ trợ bạn nhanh nhất có thể nhé!

Hoặc liên hệ HOTLINE

Error: Contact form not found.