Lịch

KHAI GIẢNG

Các khóa học được thiết kế bởi chính đội ngũ chuyên gia tại STATION 20s, lấy học viên làm trung tâm, được cá nhân hóa, cập nhật thường xuyên để phản ánh những thay đổi trong kì thi.

TRÌNH ĐỘ LỚP  BUỔI HỌC  KHUNG GIỜ KHAI GIẢNG
A1 Cấp tốc 5 buổi/tuần 8:30 – 11:00 17/06/2024  
01/07/2024   
15/07/2024  
12/08/2024  
26/08/2024  
14:00 – 16:30 15/07/2024   
29/07/2024   
09/09/2024  
23/09/2024  
Thường

(Online)

3 buổi/ tuần 18:30 – 21:00 18/06/2024
02/07/2024
29/07/2024
12/08/2024
09/09/2024
23/09/2024
Thường 01/07/2024
15/07/2024
05/08/2024
12/08/2024
09/09/2024
23/09/2024
A2 Cấp tốc 5 buổi/ tuần 8:30 – 11:40 17/06/2024
26/08/2024
09/09/2024
Thường 3 buổi/ tuần 18:00 – 21:10 09/07/2024
16/07/2024
B1 Cấp tốc 5 buổi/ tuần 8:30 – 11:40 26/08/2024
09/09/2024
Thường 3 buổi / tuần 18:00 – 21:10 11/06/2024
09/09/2024
16/09/2024

A1

Cấp tốc
5 buổi/tuần 8:30

11:00

17/06/2024  
01/07/2024  
15/07/2024
12/08/2024
26/08/2024
14:00

16:30

15/07/2024
29/07/2024
09/09/2024
23/09/2024
Thường
3 buổi/tuần

(Online)

18:30 –

21:00

18/06/2024
02/07/2024
29/07/2024
12/08/2024
09/09/2024
23/09/2024
3 buổi/tuần 01/07/2024
15/07/2024
05/08/2024
12/08/2024
09/09/2024
23/09/2024

A2

Cấp tốc
5 buổi/tuần 8:30 –

11:40

17/06/2024
26/08/2024
09/09/2024
Thường
3 buổi/tuần 18:00 –

21:10

09/07/2024
16/07/2024

B1

Cấp tốc
5 buổi/ tuần 8:30 –

11:40

26/08/2024
09/09/2024
Thường
3 buổi/ tuần 18:00 –

21:10

11/06/2024
09/09/2024
16/09/2024

Cảm nhận

HỌC VIÊN

Đăng ký

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Bạn đang quan tâm về các khoá học nhưng vẫn còn rất nhiều thắc mắc? Đừng ngần ngại, hãy để lại thông tin, Station20s sẽ hỗ trợ bạn nhanh nhất có thể nhé!

Hoặc liên hệ HOTLINE

Error: Contact form not found.