THƯ VIỆN

Tiếng Đức

40+ mẫu câu tiếng đức sử dụng trong bài thuyết trình thông dụng nhất (Redemittel für Vortrag)

31/07/2022 | Lượt xem: 631
Hoc-thu-a1-tieng-duc
|Đang diễn ra| Click vào hình để đăng ký tham gia

 

Một bài thuyết trình (Vortrag) thường gồm phần mở đầu, thân bài và kết thúc. Các mẫu câu đối với các trình độ khác nhau cũng có những yêu cầu khác nhau. Bài viết cung cấp các mẫu câu tiếng đức sử dụng trong bài thuyết trình ở trình độ B1 và hoặc B2.

 

mẫu câu tiếng đức sử dụng trong bài thuyết trình
40+ mẫu câu tiếng Đức sử dụng khi thuyết trình

 

I. Mẫu câu tiếng đức sử dụng trong bài thuyết trình: Phần mở đầu

 • Ich begrüße Sie (herzlich) zu meiner Präsentation. 
 • Wir begrüßen Sie zu meinem/unserem Vortrag.

 

II. Giới thiệu chủ đề

 • Das Thema meines Vortrags/meiner Präsentation ist/lautet: …
 • Ich werde heute über … [+Akk.] sprechen.
 • In meiner Präsentation möchte ich Ihnen heute … [+Akk.] vorstellen.
 • Ich möchte Ihnen etwas über … [+Akk.] vortragen / präsentieren.
 • Heute möchte ich (Sie/euch) über … informieren.
 • In meiner Präsentation / meinem Vortrag geht es um …
 • Meine Präsentation behandelt das Thema…

 

III. Giới thiệu cấu trúc bài nói

 • Mein Vortrag besteht aus folgenden Teilen: Am Anfang werde ich über … sprechen, danach über … und am Ende / zuletzt über …
 • Ich werde dabei auf folgende Punkte eingehen: … 
 • Ich habe meinen Vortrag in drei Teile gegliedert: … 
 • Als erstes … / Zu Beginn …
 • Im zweiten Teil meiner Präsentation werde ich Ihnen … [+Akk.] vorstellen. Als letztes … / Im letzten Teil …
 • Erstens: … / Zweitens: … / Drittens: … 
 • Zuerst / Zunächst spreche ich über …, dann komme ich zu …, im dritten Teil befasse ich mit dann mit …  
 • Nach einem kurzen Überblick über … werde ich mich…. zuwenden und abschließend …. darstellen.  
 • Ich beginne mit … Danach komme ich auf … zu sprechen. Zum Ende werde ich dann…
 • Als erstes werde ich kurz auf … eingehen, dann werde ich Ihnen … vorstellen und abschließend möchte ich Ihnen anhand von … aufzeigen.  

 

IV. Chuyển đoạn

Khi chuyển từ luận điểm này sang luận điểm khác cũng cần sử dụng các câu nối để bài nói mượt mà và có tính liên kết.

 • Soweit zum Thema X. Ich wende mich nun dem Thema Y zu.  
 • Damit komme ich zu Thema Y / zum zweiten Teil / zum nächsten Punkt.  
 • Und nun zum letzten Punkt:
 • Ich möchte Sie noch auf ein anderes Aspekt aufmerksam machen.
 • Ich komme jetzt zum zweiten Teil. / Jetzt wollen wir uns dem zweiten Teil zuwenden. Als Nächstes möchte ich zu … übergehen. / Ich möchte jetzt übergehen zu …
 • Ein weiterer (wichtiger) Punkt ist … / Der nächste Punkt ist …
 • Ich möchte an dieser Stelle kurz auf X eingehen
 • Lassen Sie mich noch ein paar Worte zu X sagen.
 • Und ein letzter Punkt, den ich ebenfalls nur kurz andeute.

 

V. Nhấn mạnh vào các luận điểm quan trọng:

 • Besonders wichtig/interessant/ … ist es, dass …
 • Das ist sehr wichtig/interessant/ …, da/weil …
 • Ich möchte besonders darauf hinweisen, dass…

 

VI. Kết thúc

 • Ich komme jetzt zum Schluss.
 • Abschließend/Zusammenfassend möchte ich …
 • Vielen Dank für Ihre/eure Aufmerksamkeit.
 • Wenn es Fragen gibt, können Sie diese / könnt ihr diese jetzt gern stellen.
 • Jetzt bin ich am Ende meines Vortrags. Herzlichen Dank für Ihr Zuhören.
 • Das war alles, was ich dazu sagen möchte. Ich freue mich auf Ihre Fragen.
 • Mein Vortrag ist jetzt zu Ende. Für Ihre Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Các mẫu câu thuyết trình này thường được sử dụng không chỉ khi tham gia các kỳ thi ngoại ngữ mà còn phục vụ cho quá trình học tập ở nước Đức của bạn sau này. Nếu còn bất cứ thắc mắc gì về cách sử dụng hay ý nghĩa của các mẫu câu trên, đừng ngần ngại mà hãy liên hệ ngay với S20 | HOTLINE: 090 190 2016 để được hỗ trợ nhé!

 

Xem thêm

 

>>> Bỏ túi 50+ từ vựng tiếng Đức ở sân bay thông dụng nhất

>>>W-fragen và Ja-/Nein-fragen trong tiếng Đức như thế nào?

>>> Nằm lòng bộ từ vựng tiếng Đức chuyên ngành nhà hàng khách sạn

Bài viết Liên quan