THƯ VIỆN

Tiếng Đức

Mẹo luyện viết B1 tiếng Đức đạt kết quả tốt trong kỳ thi

15/06/2023 | Lượt xem: 553

Làm thế nào để vượt qua phần thi viết trong kỳ thi B1 tiếng Đức? Cùng S20 đi tìm bí quyết luyện viết B1 tiếng Đức giúp bạn trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để chinh phục thành công phần thi viết này nhé. Chúng tôi cung cấp cho bạn các bài tập, mẫu câu và phương pháp luyện viết hiệu quả, giúp bạn xây dựng vốn từ vựng và cấu trúc ngữ pháp phù hợp. Xem ngay trong bài viết sau!

Luyện viết B1 tiếng Đức
Luyện thi viết B1 tiếng Đức

1. Phân tích cấu trúc đề thi viết B1 tiếng Đức

1.1 Cấu trúc và tiêu chí chấm điểm đề thi viết B1 tiếng Đức

Bài thi viết tiếng Đức trình độ B1 bao gồm 3 phần và tổng thời gian làm bài là 60 phút.

Tiêu chí chấm điểm bài thi cụ thể như sau:

 • Độ hoàn thiện: Bài viết cần nêu được các ý chính theo yêu cầu của đề, dùng đúng ngôi và đủ số từ.
 • Tính liên kết: Toàn bộ bài viết phải có sự liên kết chặt chẽ và mạch lạc. Các ý  trong bài viết phải trình bày logic và kết nối với nhau một cách hợp lý.
 • Từ vựng:Những từ vựng sử dụng trong bài viết phải là tiếng Đức. Sử dụng từ ngữ phù hợp với ngữ cảnh và không nên sử dụng tiếng lóng vào bài thi viết.
 • Ngữ pháp: Khi thi viết phải lưu ý viết đúng cấu trúc ngữ pháp và viết đúng chính tả.

1.2 Phân tích cấu trúc đề thi viết B1 tiếng Đức

Phần 1

Tại phần 1 của bài thi viết chiếm 40% số điểm. Trong phần thi này, sẽ viết thư cho bạn bè, sử dụng ngôi Du và viết về một tình huống mà đề bài cho sẵn.

Yêu cầu phần 1 như sau:

 • Mô tả tình huống.
 • Nêu lý do.
 • Nêu gợi ý.

Với phần viết này, bạn phải viết đầy đủ các phần bao gồm chào hỏi, ký tên… Nội dung bức thư có thể chia thành nhiều đoạn dựa theo các ý và thứ tự mà đề bài yêu cầu.

Muốn làm tốt phần thi viết này, bạn cần phải có đầy đủ vốn từ vựng và sử dụng các mẫu câu phổ biến để nâng cao điểm số cho bài viết. Hơn nữa, bạn đừng quên rằng việc sử dụng liên từ là rất quan trọng trong bài thi viết.

Ví dụ: Ich kann nicht mit dir reisen. Ich möchte dir nach deinem Urlaub treffen.

→ Viết thành: Es tut mir leid, dass ich nicht mit dir reisen kann. Deshalb möchte ich vorschlagen, dass wir uns nach deinem Urlaub treffen

Phần 1 bài thi viết chiếm 40% số điểm
Phần 1 bài thi viết chiếm 40% số điểm

Phần 2:

Ở phần 2 của bài thi viết chiếm 40% số điểm. Tại phần này, bạn sẽ viết một đoạn văn thể hiện quan điểm, ý kiến cá nhân về một chủ đề nào đó, thường là một bài báo hoặc lời bình luận trên Internet.

Phần thi này gồm các yêu cầu như sau:

 • Đưa ra ý kiến về lời bình luận.
 • Nêu lên ý kiến của bản thân (kèm theo dẫn chứng và lập luận).
 • Chốt lại ý kiến.
 • Kết luận.

Trong phần thi viết thứ 2 này, bạn cần diễn đạt cụ thể và rõ ràng quan điểm cá nhân của mình. Bạn nên tránh việc lạc đề hoặc viết mơ hồ. Ngoài việc đưa ra ý kiến của bản thân, thí sinh cần phải giải thích ý kiến đó bằng những luận điểm rõ ràng và chi tiết.

Các cấu trúc thường dùng trong phần thi này:

 • Redemittel: Meinung äußern – Cấu trúc câu nêu ý nghĩ
 • Redemittel: Gründe nennen – Giải thích lý do

Ví dụ bạn có thể viết:

 • Ich glaube, dass Kinder in der Schule Fremdsprachen lernen sollten, weil junge Kinder Fremdsprachen besser als Erwachsene lernen können.

hoặc:

 • Meiner Meinung nach sollten Kinder in der Schule Fremdsprache lernen. Der Grund dafür ist, dass junge Kinder Fremdsprache besser als Erwachsene lernen können.

Phần 3:

Phần 3 của bài thi viết chiếm 20% số điểm. Trong phần thi này, thí sinh viết một bức thư trang trọng (ngôi Sie) với các ý chính sau đây:

 • Xin lỗi vì không đúng hẹn.
 • Nêu lý do.
 • Đặt lịch hẹn mới.

Để đạt điểm cao trong phần thi này, bạn phải viết các ý đầy đủ và có sự liên kết chặt chẽ với nhau. Thí sinh có thể sử dụng các mẫu câu nêu lý do như ở Teil 2. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các mẫu câu Vorschlagen khi đề xuất lịch hẹn mới.

2. Một số câu có thể sử dụng trong bài thi viết tiếng Đức B1

Giới thiệu về tên chủ đề

 • …. ist ein interessantes Thema/ eine interessante Frage
 • Über das Thema…. wird viel diskutiert

Nêu ý kiến bản thân:

 • Ich bin der Meinung, dass…
 • Meiner Meinung nach…
 • Ich finde/glaube
 • Das sehe ich genauso/wie …
 • Da kann ich nur zustimmen.
 • Ich kann … nicht zustimmen, weil …
 • Das sehe ich anders.

Phân tích ưu, nhược điểm:

 • Ein Vorteil/Nachteil … (von+Dat. / Genitiv) ist, dass …
 • Für/gegen … spricht, dass …
 • Ein Argument für/gegen … ist, dass …
 • Einerseits …, andererseits … (auf der einen Seite , auf der anderen Seite)
 • .., aber …

Đưa ra luận điểm cuối:

 • Ich spreche mich daher für / gegen … aus
 • Ich votiere/plädiere für …
 • X halte ich für richtig/berechtigt/gut/sinnvoll/angemessen/vernünftig

Giới thiệu về cấu trúc chủ đề

 • Phần này chúng ta có thể trình bày: Mein Vortrag besteht aus folgenden Teilen: Erstens spreche ich über meine persönliche Erfahrung.
 • Ngoài ra, cũng có thể giới thiệu như: Anschließend sage ich noch etwas zu dieser Situation in meinem Heimatland.
 • Im dritten Teil geht es um die Vor- und Nachteile von diesem Thema
 • Dann komme ich zum Schluss.

Nói về trải nghiệm của bản thân

 • Meiner Erfahrung nach …
 • Als ich ein Kind war, …
 • Ngoài ra, có thể giới thiệu bằng cách: In meinem Heimatland ist die Situation jedoch so:
 • Hoặc theo cấu trúc: In meinem Heimatland ist es normalerweise so, dass..

Nói về ưu/ nhược điểm

 • Thứ nhất là: Die Vorteile/Nachteile sind, dass …
 • Tiếp đến là: Auf der einen Seite …. Auf der anderen Seite….

Kết thúc bài thuyết trình

 • Trong phần này, bạn có thể giới thiệu theo mẫu: Mein Vortrag ist jetzt zu Ende.
 • Bên cạnh đó, cũng có thể giới thiệu như sau: Zum Schluss kann man sagen, dass… Hiermit wäre ich fertig.
 • Một số mẫu câu có thể sử dụng trong các bài viết mẫu B1 tiếng Đức

Một số câu ví dụ có thể sử dụng khác

 • Mẫu câu thứ nhất là: Vielen Dank! Der Vortrag war interessant. Mir gut gefallen. Ich hätte noch einige Fragen …
 • Mẫu câu tiếp theo là: Ich fand deine Präsentation sehr gut/interessant und ich möchte Ihnen noch einige Fragen stellen …
 • Danke für deine Frage. Ich würde sagen, dass..
 • Cuối cùng là: Das ist eine gute/interessante Frage. Ich würde sagen, dass..
Nên vận dụng da dạng cấu trúc câu vào bài thi
Bạn có thể vận dụng nhiều kiểu câu khác nhau khi thi viết tiếng Đức

3. Mẹo để đạt kết quả tốt trong kỳ thi viết tiếng Đức B1

Đọc kỹ câu hỏi và xác định chủ đề

Để đạt kết quả tốt trong bài thi viết B1 tiếng Đức, quan trọng nhất là đọc câu hỏi thật kỹ và hiểu rõ mình cần trả lời như thế nào. Bạn cần nhận định chính xác chủ đề của câu hỏi và dạng câu hỏi mà bài thi đưa ra. Đồng thời, bạn cần lưu ý đến cách diễn đạt quan điểm về một chủ đề ở Teil 2 sao cho mạch lạc, chặt chẽ và rõ ràng.

Lên kế hoạch về thời gian luyện tập

Khi luyện thi B1 tiếng Đức, việc lên kế hoạch cụ thể về việc học từ vựng và phân chia thời gian là rất quan trọng. Bạn cần xác định số lượng từ vựng cần học và đặt mục tiêu hoàn thành trong một khoảng thời gian nhất định. Khi bắt đầu học, bạn cần đọc câu hỏi kỹ lưỡng và xác định thời gian để viết bài. Ngoài ra, việc lập dàn ý cho những ý tưởng trước khi viết cũng là một bước quan trọng.

Bạn nên lên kế hoạch ôn luyện kỹ lưỡng
Bạn cần lên kế hoạch cụ thể về thời gian ôn luyện

Viết đủ số từ yêu cầu

Trong bài thi viết tiếng Đức, yêu cầu về số từ thường là tiêu chí quan trọng để đánh giá bài viết. Vì vậy, khi thi phần viết B1 tiếng Đức, bạn phải viết tối thiểu 80 từ ở Teil 1, 80  từ ở Teil 2 và 40 từ ở Teil 3. Nếu bạn viết ít hơn hoặc nhiều hơn quá nhiều số từ quy định thì điểm số sẽ bị giảm đáng kể.

Trong quá trình tự rèn luyện kỹ năng viết tiếng Đức, hãy ước tính số từ bạn viết trên một dòng. Phương pháp này sẽ giúp bạn đảm bảo viết đủ số từ tối thiểu mà đề bài yêu cầu.

Không nên chép lại câu hỏi

Trong phần viết, bạn có thể sử dụng các ý mà câu hỏi đưa ra để tạo tiêu đề cho bài viết. Không cần phải chép câu hỏi chỉ để làm cho bài viết dài hơn.

Trình bày đẹp, chữ viết rõ ràng

Giám khảo đánh giá cao những bài thi được trình bày rõ ràng, chữ viết đẹp. Ngay cả khi bạn có nội dung hay, nhưng nếu cách trình bày lộn xộn và thiếu logic, giám khảo sẽ không thể hiểu được ý kiến của bạn. Vì vậy, hãy chia bài viết thành các đoạn và phân bố ý kiến một cách rõ ràng.

4. Luyện thi B1 tiếng Đức tại Station 20S

Nếu bạn chưa đủ tự tin để luyện thi B1 tiếng Đức tại nhà, hãy tham khảo ngay khóa luyện thi tại S20. Với giáo trình độc quyền được thiết kế khoa học và bám sát vào cấu trúc đề thi B1, khóa học tại S20 sẽ trang bị bạn đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để bạn vượt qua kỳ thi một cách xuất sắc.

Khi tham gia khóa học luyện thi tiếng Đức B1 tại S20, bạn sẽ được học với quy mô lớp nhỏ, chỉ từ 6 đến 10 học viên. Điều này tạo điều kiện tốt để rèn các kỹ năng thông qua những hoạt động tương tác với bạn cùng lớp. Đặc biệt, đội ngũ giáo viên tại Station 20S có nhiều kinh nghiệm trong việc giảng dạy tiếng Đức và luôn tận tâm truyền đạt những kiến thức mới nhất.

Khóa học tại S20 thường xuyên tổ chức các bài test để khảo sát chất lượng giảng dạy. Vì thế, bạn có thể yên tâm ôn luyện cho kỳ thi B1 quan trọng sắp tới. Ngoài ra, tại S20 luôn công khai và minh bạch về học phí, không có phát sinh thêm chi phí trong quá trình học tập.

Trên đây là những kinh nghiệm luyện viết B1 tiếng Đức mà bạn có thể tham khảo để lên kế hoạch ôn luyện mỗi ngày. Việc luyện tập bài bản và đều đặn giúp bạn tự tin hơn để chinh phục phần thi viết quan trọng trong khi thi B1 tiếng Đức.

Do đó nếu bạn đang có nhu cầu luyện thi B1 tiếng Đức hoặc thắc mắc về các khóa học, luyện thi thì hãy liên hệ ngay với S20 theo địa chỉ bên dưới để hỗ trợ tận tình nhất!

Thông tin liên hệ:

 • Công Ty TNHH Giáo Dục & Đào Tạo Trạm S20 (S20)
 • Địa chỉ: 319 Nguyễn Trọng Tuyển, P10, Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (028) 7108 8899 | 090 190 2016
 • Email: contact@station20S.edu.vn

Bài viết Liên quan