THƯ VIỆN

Tiếng Đức

Tài liệu ôn thi TestAS (Dạng bài Numerical Series)

19/07/2021 | Lượt xem: 554

 

Để vượt qua kỳ thi TestAS thì bạn phải dành thật nhiều thời gian để ôn luyện. Và chắc chắn bộ tài liệu ôn thi TestAS của S20 sẽ giúp bạn hình dung rõ hơn cấu trúc đề thi, cách làm bài từng phần cũng như làm quen với một số đề mẫu.

 

tài liệu ôn thi testas
Tài liệu ôn thi TestAS

 

S20 hôm nay sẽ giới thiệu đến các bạn 5 bài tập nhỏ trong series tài liệu ôn thi TestAS. Nếu phần trước, chúng ta đã tập trung vào các bài toán dạng Problem Solving, thì trong hôm nay chúng ta sẽ làm quen với dạng bài Numerical Series nhé.

Chúng ta bắt đầu thôi nào! Nhớ rằng, với tài liệu ôn thi TestAS dạng Problem Solving, bạn hoàn toàn không được sử dụng máy tính khi làm bài thi. Và chắc chắn rằng hãy tự giải toán trước khi kéo xuống nữa và xem đáp án nha.

 

I. Tài liệu ôn thi TestAS

1. A box contains 8 green balls, 4 red balls, and 3 white balls. If two balls are randomly selected from the box in order, then what is the probability that the two selected balls are green?
A. 1/5
B. 3/5
C. 3/10
D. 4/19
E. 4/15

 

2. A merchant purchased a line of handbags for $30 each. She wants to offer a 10% discount off the listed selling price and still make a 20% profit. What price should she mark on the label?
A. $32.40
B. $40.00
C. $44.00
D. $47.50
E. $50.00

 

3. City A is 200 miles east of City C. City B is 150 miles directly north of City C. What is the shortest distance (in miles) between City A and City B?
A. 200
B. 250
C. 300
D. 350
E. 400

 

4/ 84, 78, 72, 66, 60, 54, 48, ?
44, 34
42, 36
42, 32
40, 34
38, 32

 

5/ 18, 21, 25, 18, 29, 33, 18, ?
43, 18
41,44
37,18
37, 41
38, 41

tài liệu ôn thi TestAS
Thời gian làm bài cho các phần thi TestAS

 

II. Đáp án tài liệu ôn thi TestAS

1. A box contains 8 green balls, 4 red balls, and 3 white balls. If two balls are randomly selected from the box in order, then what is the probability that the two selected balls are green?
A. 1/5
B. 3/5
C. 3/10
D. 4/19
E. 4/15

 

2. A merchant purchased a line of handbags for $30 each. She wants to offer a 10% discount off the listed selling price and still make a 20% profit. What price should she mark on the label?
A. $32.40
B. $40.00
C. $44.00
D. $47.50
E. $50.00

 

3. City A is 200 miles east of City C. City B is 150 miles directly north of City C. What is the shortest distance (in miles) between City A and City B?
A. 200
B. 250
C. 300
D. 350
E. 400

 

4/ 84, 78, 72, 66, 60, 54, 48, ?
A. 44, 34
B. 42, 36
C. 42, 32
D. 40, 34
E. 38, 32

 

5/ 18, 21, 25, 18, 29, 33, 18, ?
A. 43, 18
B. 41,44
C. 37,18
D. 37, 41
E. 38, 41

 

Bạn có thấy các dạng bài trên đây như thế nào? Các bạn có thể tự giải trong thời gian bao lâu? Một điều mà S20 luôn nhắc đi nhắc lại đó chính là với các bài thi trong TestAS các bạn hoàn toàn không được dùng máy tính để giải mà hoàn toàn tính tay. Hãy cố gắng luyện tập các bài tập trong series tài liệu ôn thi TestAS trên đây để có thể đạt kết quả cao nhất có thể trong kì thi thực tế sắp tới.

Và đừng quên, lớp luyện thi TestAS của Station20s sẽ khai giảng sắp tới bạn nhé. Chắc chắn rằng bạn sẽ tìm được nhiều điều hay ho và hữu ích với lớp luyện thi này đó!

tài liệu ôn thi TestAS
Du học Đức là hành trình dài! Hãy để S20 đồng hành cùng bạn

Bài viết Liên quan