THƯ VIỆN

Tiếng Đức

Đề thi TestAS (mẫu 5): Chuyên ngành Kinh tế

02/03/2022 | Lượt xem: 584

 

Kỳ thi TestAS là kỳ thi đánh giá năng lực quan trọng dành cho các bạn sẽ đi du học Đức theo các chương trình Dự bị Đại học. Và để chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi này thì S20 sẽ gợi ý cho bạn mẫu đề thi TestAS ngành Kinh tế. Bây giờ, hãy bắt đầu ôn tập với bộ đề thi bên dưới nhé!

mẫu đề thi testas ngành kinh tế
Mẫu đề thi TestAS ngành kinh tế

 

Trong phần thi chuyên ngành của kỳ thi TestAS, đề thi sẽ có 2 phần sau: 

 • Analysing Economic Interrelationships gồm 22 câu hỏi và 65 phút làm bài. 
 • Analysing Processes gồm 22 câu hỏi và 85 phút làm bài. 

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tham khảo một vài ví dụ của dạng bài thuộc phần thi Analysing Economic Interrelationships nhé. 

Các bạn có thể xem ví dụ của dạng bài Analysing Processes tại bài viết Đề thi TestAS mẫu 6: Chuyên ngành Kinh tế

 

Mẫu đề thi TestAS ngành Kinh Tế dạng bài Analysing Economic Interrelationships

 • Example 1

Annual vacation (in days) and paid holidays of employees in various countries

mẫu đề thi testas ngành kinh tế

Which of the following statements is / are correct?

I.There is no country with fewer annual vacation days than the USA.
II. Of all countries, Spain (E) has the greatest number of paid holidays.

(A) Only statement I is correct.

 

(B) Only statement II is correct.

 

(C) Both statements are correct.

 

(D) Neither of the two statements is correct.

 

Solution

This item is very simple. You need only read the individual values in the diagram.

Statement I is correct, since the employees in the USA have an average of only 12 days of annual vacation. In all other countries, the employees have more annual vacation days.

Statement II is also correct, since the employees in Spain have an average of 14 paid holidays. In all other countries, the number of paid holidays is smaller.

Therefore (C) is the right answer and is to be marked on the answer sheet.

 

 • Example 2

The diagram shows the number of employees and the turnover of big German com-panies in 1997.

mẫu đề thi testas ngành kinh tế

Which of the following statements is or are correct?

 1. In 1997, VIAG in Germany had a higher turnover than BASF.
 2. In 1997, Siemens had a higher worldwide turnover per employee than BMW.

(A) Only statement I is correct.

 

(B) Only statement II is correct.

 

(C) Both statements are correct.

 

(D) Neither of the two statements is correct.

 

Solution

Statement I correct. In 1997, VIAG had a worldwide turnover of some 42 billion euros, half of which (21 billion) was made in Germany. BASF had a worldwide turnover of some 48 billion euros. 73% thereof was made abroad, in other words a little more than a quarter (around 13 billion) was achieved in Germany. Hence VIAG’s turnover in Germany was distinctly higher than that of BASF.

Statement II is incorrect. Siemens’ turnover is almost double that of BMW but it has three times more employees. Hence the turnover per employee at Siemens is lower than that at BMW.

Therefore (A) is the right answer.

 

 • Example 3

The illustration shows the development of the US Dollar / Euro exchange rate from the beginning of April 2004 to the beginning of April 2005. It shows how many US Dollars one Euro was worth. The value of the dollar in Euros can easily be calculated.

Development of the US Dollar / Euro Exchange Rate

mẫu đề thi testas ngành kinh tế

Which of the following statements is / are correct?

I.The value of the Euro (in US Dollars) increased by ten percent from April to the end of October 2004.
II. Anyone who exchanged 1,000 Euros for dollars at the end of November 2004 received more than 1,000 Euros when re-exchanging the money at the end of March 2005.

(A) Only statement I is correct.

 

(B) Only statement II is correct.

 

(C) Both statements are correct.

 

(D) Neither of the two statements is correct.

 

Solution

This diagram shows how many dollars were received for one Euro over a course of twelve months. The value of the dollar in Euros can be calculated easily:

1 Euro corresponds to 1.2 dollars; 1 dollar accordingly corresponds to 0.83 Euro (1 / 1.2 = 0.83).

Statement I is incorrect, since an increase from 1.2 dollars per Euro to 1.3 dollars per Euro is less than ten (approximately eight) percent.

Statement II is correct, since – as the curve shows – one Euro was worth 1.35 dollars (and 1,000 Euros was accordingly worth 1,350 dollars) at the end of November 2004. At the end of March 2005, one Euro was worth 1.3 dollars, so 1,350 dollars were worth more than 1,000 Euros in any case.

(B) is therefore the correct answer to this item.

 

 • Example 4

The first diagram shows the development in the number of people testing a new product for the first time.

mẫu đề thi testas ngành kinh tế mẫu đề thi testas ngành kinh tế

Which diagram shows the development in the number of people who have already tested the product at least once?

(A) Diagram is correct.

 

(B) Diagram B is correct.

 

(C) Diagram C is correct.

 

(D) Diagram D is correct.

 

Solution

Initially only a few people test the new product. Hence the number of people who have already tested the product shows only a slight increase. Then many people try the product. Hence the number of people who have already tested the product shows a strong increase. In the end, there are again only a few people trying the product for the first time. Hence the number of people who have already tested the product shows only a slight increase. Curve A is the only one to correctly show this development, qualitatively speaking: starting off with a slight increase, then showing a big increase, and ending with a slight increase.

Therefore (A) is the right answer.

 

 • Example 5

This bar chart depicts the development in profits in trade from the beginning of 2000 to the end of 2005. For every year, it shows the percentage by which the profits changed in the first, second, third and fourth quarters of the year, in each case in comparison to the same quarter of the previous year.

Development of Profits in Trade (respectively: change in comparison to the same quarter of the previous year)

mẫu đề thi testas ngành kinh tế

Which of the following statements is / are correct?

 1. In the first quarter of 2003, the profits were more than two percent less than those in the first quarter of 2002.
  II. In the fourth quarter of 2004, the profits were the same as those in the fourth quarter of 2003.

(A) Only statement I is correct.

 

(B) Only statement II is correct.

 

(C) Both statements are correct.

 

(D) Neither of the two statements is correct.

 

Solution

To decide whether the statements are correct or not, it is necessary to read the caption of the vertical axis carefully and interpret it correctly. The bar chart does not show absolute numbers, but rather changes in comparison to the same quarter of the previous year (in percent). The first bar (I/2000) thus shows that the profits in the first quarter of 2000 was 1.5 percent greater than in the first quarter of 1999. We do not know how high the profits in I/2000 were; that information cannot be derived from the chart. What that means is that the bars cannot be compared with one another.

Statement I is correct. We can determine this immediately on the basis of the length of the bar: In I/2003 the profits were more than two percent less than in I/2002.

Statement II is likewise correct. There is no bar visible for IV/2004. That means there was neither a positive nor a negative change. The profits in IV/2004 were therefore exactly as high as in IV/2003.

Therefore (C) is the right answer.

 

 • Example 6

The diagrams show the results of a survey conducted in Germany at the start of 2009. People were asked whether they had planned a holiday trip for 2009. The lower diagram shows the percentage of Germans who took a holiday trip once or several times in the last few years.

mẫu đề thi testas ngành kinh tế

Which of the following statements is or are correct?

 1. The Germans took more holiday trips in 2002 than in 2008.
  II. Of those Germans who had planned a trip for 2009, over 40% had already booked a holiday trip at the time the survey was conducted.

(A) Only statement I is correct.

 

(B) Only statement II is correct.

 

(C) Both statements are correct.

 

(D) Neither of the two statements is correct. 

 

Solution

Statement I is incorrect: a higher percentage of Germans took a holiday trip in 2002 than in 2008. However, among those who took several holiday trips, we have no knowledge of how many trips they took. If, for example, these people went on 3 trips on average in 2002 but went on 5 trips on average in 2008, then the average number of trips per person could be higher in 2008 (1.44 trips per person in 2008 and 1.09 trips per person in 2002).

Statement II is correct: 52% planned to take a holiday trip and 23% had already booked a holiday trip. 23 of 52 is over 40%. For 23 of 52 is more than 20 of 50, and 20 of 50 would be exactly 40%.

The correct answer is (B).

(Nguồn tham khảo: testas.de)

 

Đến đây, các bạn đã hình dung được mẫu đề thi TestAS ngành kinh tế là như thế nào rồi phải không? Các câu hỏi tương đối dài, tuy nhiên, thời gian cho phần thi chuyên ngành cũng khá rộng rãi. Các bạn hãy dành nhiều thời gian để học từ vựng chuyên ngành và ôn lại kiến thức chuyên ngành nhé. S20 chúc các bạn làm bài thi tốt và đạt kết quả như ý!

 

Nếu bạn đang có những thắc mắc liên quan đến kỳ thi TestAS hoặc muốn đăng ký khóa luyện thi TestAS của S20 thì hãy liên hệ chúng mình sớm nhất nha.

Bài viết Liên quan