THƯ VIỆN

Tiếng Đức

[Đầy đủ] List từ vựng tiếng đức chủ đề thời tiết mới nhất

06/01/2023 | Lượt xem: 366

Trong cuộc sống hằng ngày chủ đề thời tiết luôn là mối quan tâm của mỗi chúng ta. Vì thời tiết luôn có ảnh hưởng nhất định đến kế hoạch di chuyển, học tập, làm việc,… mỗi ngày của chúng ta. Và nắm được những từ vựng về thời tiết trong tiếng Đức là một trong những điều cơ bản nhất nếu bạn đang muốn tìm hiểu về tiếng Đức hay đang chuẩn bị hành trang du học ở đất nước này. Ở  bài viết  này, S20 giới thiệu tới bạn bộ từ vựng tiếng Đức chủ đề thời tiết và một vài mẫu câu giao tiếp cơ bản và thông dụng trong đời sống hàng ngày về chủ đề Thời tiết. Còn chần chờ gì mà không học từ vựng ngay thôi nào! 

 

I. Một vài thông tin về thời tiết và khí hậu ở Đức

 • Đức có khí hậu ôn hòa trên cả nước với mùa hè ấm áp và mùa đông lạnh giá, tuy nhiên rất hiếm khi xảy ra tình trạng băng giá hoặc tuyết rơi kéo dài.
 • Một năm ở Đức có 4 mùa rất rõ rệt và lượng mưa trải suốt các mùa trong năm. Nhiệt độ trung bình vào tháng Giêng là 3 độ C và vào tháng Bảy là 22 độ C. Đôi khi nhiệt độ có thể đạt tới -10 ° C vào mùa đông và 35 °C  trong những tháng mùa hè. 
 • Do địa hình có nhiều khu vực núi và đồi khác nhau, bạn có thể tìm thấy rất nhiều sự thay đổi trong thời tiết trên khắp nước Đức. Ngay cả trong vòng bán kính 100 km, bạn có thể bắt gặp sự khác biệt lớn về nhiệt độ và lượng mưa.  
 • Vào mùa hè trời sẽ trở nên ấm hơn về phía Nam, nhưng trong những tháng mùa đông thì hoàn toàn ngược lại.  
 • Bất chấp sự khác biệt lớn về khí hậu ở Đức, có một khoảng thời gian mà bạn thường được xem là thời gian du lịch tốt nhất ở Đức. Đó là từ tháng Năm đến tháng Chín hằng năm vì khoảng thời gian này thời tiết khá dễ chịu và ấm áp, thích hợp cho những hoạt động thú vị ngoài trời.

 

từ vựng tiếng đức chủ đề thời tiết
Từ vựng tiếng đức chủ đề thời tiết

 

II. Từ vựng tiếng Đức chủ đề thời tiết

1. Từ vựng tiếng Đức về hiện tượng thời tiết

Từ vựng Cách phát âm Nghĩa
die Bewölkung

(nur Sg)

Be·wöl·kung

[bəˈvœlkʊŋ]

sự phủ đầy mây/ nhiều mây
die Dürre, -n  Dür·re

[ˈdʏʁə]

hạn hán
der Frost, 

die Fröste

[fʁɔst] sự đóng băng/ băng giá 
das Gewitter, – Ge·wit·ter

[ɡəˈvɪtɐ]

cơn dông, dông tố
der Tornado, -s Tor·na·do 

[tɔʁˈnaːdo]

lốc xoáy
der Gewitterregen

(nur Sg)

mưa dông
der Hagel

(nur Sg) 

Ha·gel 

 [ˈhaːɡl̩]

mưa đá
die Hitze

(nur Sg) 

Hit·ze 

[ˈhɪt͡sə]

sức nóng, sự nóng bức
der Sturm,

die Stürme

[ʃtʊʁm] cơn bão
der Regen

(nur Sg)

[ˈʁeːɡn̩] mưa
starker Regen mưa lớn
der Schnee

(nur Sg)

[ʃneː] tuyết
der Blitz, -e [blɪt͡s] chớp
der Donner, –

(meist Sg)

Don·ner

 [ˈdɔnɐ]

sấm
der Tau 

(nur Sg)

[taʊ̯] sương
das Tauwetter Tau·wet·ter 

[ˈtaʊ̯ˌvɛtɐ]

thời tiết băng tuyết tan
das Hochwasser 

≈ die Überschwemmung

Hoch·was·ser 

[ˈhoːxˌvasɐ]

Über·schwem·mung 

[yːbɐˈʃvɛmʊŋ]

lũ lụt
der Orkan Or·kan 

[ɔʁˈkaːn]

bão lớn, bão lốc
der Sturmflut Sturm·flut 

[ˈʃtʊʁmˌfluːt]

sóng thần
der Erdrutsch Erd·rutsch

[ˈeːɐ̯tˌʁʊt͡ʃ]

sạt lở đất
das Erdbeben Erd·be·ben

[ˈeːɐ̯tˌbeːbn̩]

địa chấn, động đất
die Schneelawine Schnee·la·wi·ne

[ˈʃneːlaˌviːnə]

tuyết lở

 

2. Từ vựng tiếng Đức về hiện tượng thiên nhiên

Từ vựng Cách phát âm Nghĩa
die Sonne Son·ne

[ˈzɔnə]

mặt trời
der Mond [moːnt] mặt trăng
der Himmel Him·mel 

[ˈhɪml̩]

bầu trời
der Stern, -e [ʃtɛʁn] ngôi sao
der Tag, -e  [taːk] ngày
die Nacht,

die Nächte

[naxt] đêm
der Sonnenaufgang Son·nen·auf·gang

[ˈzɔnənˌʔaʊ̯fɡaŋ]

bình minh
der Sonnenuntergang Son·nen·un·ter·gang

 [ˈzɔnənˌʔʊntɐɡaŋ]

hoàng hôn
die Wolke, -n Wol·ke

[ˈvɔlkə]

mây
das Eis

(nur Sg)

[aɪ̯s] băng
der Regenbogen Re·gen·bo·gen 

 [ˈʁeːɡn̩ˌboːɡn̩]

cầu vồng
die Naturkatastrophe, -n Na·tur·ka·ta·s·t·ro·phe

[naˈtuːɐ̯katasˌtʁoːfə]

thiên tai

 

3. Động từ tiếng Đức mô tả thời tiết

Từ vựng Cách phát âm Nghĩa
scheinen schei·nen

 [ˈʃaɪ̯nən]

chiếu sáng
regnen reg·nen

 [ˈʃaɪ̯nən]

mưa
hageln ha·geln

 [ˈhaːɡl̩n]

mưa đá
nieseln nie·seln

 [ˈniːzl̩n]

mưa phùn
wehen we·hen

[ˈveːən]

(gió) thổi
blitzen blit·zen

 [ˈblɪt͡sn̩]

chớp sáng, lóe sáng
donnern don·nern

[ˈdɔnɐn]

nổi sấm
sich bewölken be·wöl·ken

[bəˈvœlkn̩]

có nhiều mây
gewittern ge·wit·tern

 [ɡəˈvɪtɐn]

có sấm sét
schneien schnei·en

[ˈʃnaɪ̯ən]

có tuyết rơi

 

4. Tính từ tiếng Đức mô tả thời tiết

Từ vựng Cách phát âm Nghĩa
windig win·dig

[ˈvɪndɪk]

có nhiều gió, lộng gió
windstill  wind·still 

[ˈvɪntˌʃtɪl]

không có gió, lặng gió
schön [ʃøːn] đẹp
kalt  [kalt] lạnh
frostig  fros·tig 

 [ˈfʁɔstɪk]

lạnh cóng, lạnh buốt, giá rét
eisig ei·sig

[ˈaɪ̯zɪk]

đóng băng, lạnh lẽo
bewölkt be·wölkt

[bəˈvœlkt]

nhiều mây, âm u
wolkenlos  wol·ken·los 

 [ˈvɔlkn̩ˌloːs]

không có mây, quang mây, quang đãng
sonnig son·nig

 [ˈzɔnɪk]

nắng
warm [vaʁm] ấm
neblig  neb·lig

 [ˈneːblɪk]

có sương mù
kühl [kyːl] mát mẻ, mát lạnh

 

II. Một số từ vựng liên quan khác

Từ vựng Cách phát âm Nghĩa
die Temperatur, -en Tem·pe·ra·tur 

[tɛmpəʁaˈtuːɐ̯]

nhiệt độ
der Grad, –  [ɡʁaːt] độ
Grad Celsius độ C 
Grad Fahrenheit độ F
die Luftfeuchtigkeit

(nur Sg)

Luft·feuch·tig·keit

[ˈlʊftˌfɔɪ̯çtɪçkaɪ̯t]

độ ẩm không khí
der Niederschlag,

die Niederschläge

Nie·der·schlag

[ˈniːdɐˌʃlaːk]

lượng mưa
das Wetter 

(nur Sg)

Wet·ter

 [ˈvɛtɐ]

thời tiết
der Wetterbericht Wet·ter·be·richt

[ˈvɛtɐbəˌʁɪçt]

bản tin thời tiết
das Klima, -s Kli·ma 

[ˈkliːma]

khí hậu
die Jahreszeit, -en Jah·res·zeit 

[ˈjaːʁəsˌt͡saɪ̯t]

mùa
der Frühling Früh·ling

[ˈfʁyːlɪŋ]

mùa xuân
der Sommer Som·mer 

[ˈzɔmɐ]

mùa hè
der Herbst Herbst 

 [hɛʁpst]

mùa thu
der Winter Win·ter

[ˈvɪntɐ]

mùa đông
die Wettervorhersage, -n Wet·ter·vor·her·sa·ge

[ˈvɛtɐfoːɐ̯ˌheːɐ̯zaːɡə]

dự báo thời tiết
der Regenschirm, -e Re·gen·schirm 

[ˈʁeːɡn̩ˌʃɪʁm]

ô, dù
der Gummistiefel, – Gum·mi·stie·fel,

[ˈɡʊmiˌʃtiːfl̩]

ủng cao su/ ủng đi mưa

 

III. Các mẫu câu tiếng Đức hỏi về tình hình thời tiết

 • Wie ist das Wetter heute? Thời tiết hôm nay thế nào?
 • Wie ist das Wetter heute in München/ Berlin/ …?Thời tiết hôm nay ở München/ Berlin/ … thế nào?
 • Wie wird das Wetter morgen/am Wochenende?  Thời tiết vào ngày mai/ cuối tuần thế nào?
 • Scheint die Sonne? Trời đang nắng à?
 • Schneit es?  Tuyết đang rơi à?
 • Regnet es? Trời đang mưa à?
 • Hat es gestern geregnet?  Hôm qua trời mưa à?
 • Ist es kühl/ warm? Trời đang mát mẻ/ ấm áp phải không?
 • Ist es kalt/ heiß/? Trời đang lạnh/ nóng phải không?
 • War es gestern sehr kalt?  Hôm qua trời rất lạnh đúng không?

 

IV. Gợi ý cách trả lời câu hỏi tiếng Đức về tình hình thời tiết

 • Das Wetter ist heute gut/ schlecht – Thời tiết hôm nay đẹp/ xấu
 • Es ist kalt – Trời lạnh
 • Heute ist es kühl/ warm – Hôm nay trời mát mẻ/ ấm áp
 • Mir ist heiß – Tôi cảm thấy nóng
 • Es ist sonnig/ Die Sonne scheint  – Trời nắng
 • Es regnet – Trời mưa
 • Gestern hat die Sonne geschienen – Hôm qua trời có nắng
 • Gestern hat es den ganzen Tag geregnet – Hôm qua trời mưa cả ngày
 • Es schneit  – Trời đang có tuyết
 • Morgen gibt es Regen – Ngày mai sẽ có mưa  
 • Am Wochenende wird es warm – Trời sẽ ấm áp vào cuối tuần
 • Am Sonntag wird das Wetter besser/ schlechter – Vào ngày chủ nhật, thời tiết sẽ tốt hơn/ tệ hơn

 

Trên đây là bài viết về từ vựng tiếng Đức chủ đề thời tiết. Mong rằng với bộ từ vựng tiếng Đức chủ đề Thời tiết này, các bạn có thể mở rộng thêm vốn từ vựng của mình và tự tin hơn trong giao tiếp hằng hằng ngày nhé! S20 chúc các bạn học tốt!

 

Xem thêm

>> 100+ từ vựng tiếng Đức về quần áo phổ biến nhất hiện nay

>> Các mẫu câu thường dùng khi miêu tả biểu đồ, bảng biểu

>> Các mẫu câu thường sử dụng trong bài thuyết trình (Redemittel für Vortrag)

Bài viết Liên quan