THƯ VIỆN

Tiếng Đức

Không phải ai cũng biết! Từ vựng tiếng đức chuyên ngành ô tô mới nhất

11/01/2023 | Lượt xem: 645

Ngành Ô tô là một trong những ngành nghề thế mạnh của Đức và được rất nhiều bạn trẻ Việt Nam dành nhiều sự quan tâm trong thời gian gần đây. Vậy nên, nắm vững vốn từ vựng tiếng Đức cơ bản và thông dụng về ngành này sẽ là một lợi thế khi bạn tiếp cận nghề. Ở bài viết này, S20 giới thiệu tới bạn bộ từ vựng tiếng đức chuyên ngành ô tô theo cách đơn giản và dễ hiểu nhất. Còn chần chờ gì mà không học từ vựng ngay thôi nào!

 

I. Một vài thông tin về ngành Ô tô Đức

  • Ngành công nghiệp Ô tô của Đức là một trong những ngành trụ cột của nền kinh tế nước này. Đồng thời, nó cũng là ngành thu hút số lượng lao động lớn, hơn 830.000 lao động làm việc trong ngành.
  • Trong vài năm qua, ngành công nghiệp Ô tô Đức đã tạo ra khoảng 420 tỷ Euro hàng năm.
  • Những hãng sản xuất ô tô nổi tiếng và hàng đầu thế giới với mác “Made in Germany” bao gồm: BMW, Audi, Volkswagen, Mercedes – Benz, Porsche.

 

II. Từ vựng tiếng Đức chuyên ngành Ô tô

1. Từ vựng tiếng Đức về các bộ phận ngoại thất ô tô

Từ vựng Cách phát âm Nghĩa
die Autotür, -en Au·to·tür

 [ˈaʊ̯toˌtyːɐ̯]

cửa ô tô
der Auspuff, -e Aus·puff 

 [ˈaʊ̯sˌpʊf]

ống xả
der Außenspiegel, – Au·ßen·spie·gel

 [ˈaʊ̯sn̩ˌʃpiːɡl̩]

gương cánh, gương bên
der Rückspiegel, – Rück·spie·gel 

[ˈʁʏkˌʃpiːɡl̩]

gương chiếu hậu
der Kotflügel, – Kot·flü·gel 

[ˈkoːtflyːɡl̩]

ốp chắn bánh xe, 

cái chắn bùn

die Motorhaube, – Mo·tor·hau·be 

[ˈmoːtoːɐ̯ˌhaʊ̯bə]

mui xe,

 nắp ca-pô

die Stoßstange, -n Stoß·stan·ge 

[ˈʃtoːsˌʃtaŋə]

cái đỡ va, cản trước ô tô
der Blinker, – Blin·ker 

[ˈblɪŋkɐ]

đèn xi nhan
der Scheinwerfer, – Schein·wer·fer 

[ˈʃaɪ̯nˌvɛʁfɐ]

đèn pha
der Scheibenwischer, – Schei·ben·wi·scher

 [ˈʃaɪ̯bn̩ˌvɪʃɐ]

thanh gạt nước
die Windschutzscheibe, -n Wind·schutzschei·be 

 [ˈvɪntʃʊt͡sˌʃaɪ̯bə]

kính chắn gió
das Schiebedach,

die Schiebedächer

Schie·be·dach 

 [ˈʃiːbəˌdax]

cửa sổ nóc
die Karosserie, -n Ka·ros·se·rie

 [kaʁɔsəˈʁiː]

thân xe
die Antenne, -n An·ten·ne 

 [anˈtɛnə]

ăng-ten
der Reifen, – Rei·fe

 [ˈʁaɪ̯fn̩]

lốp xe
das Rad, 

die Räder

[ʁaːt] bánh xe
die Felge, -n Fel·ge 

[ˈfɛlɡə]

vành bánh xe
das Rücklicht, -er  Rück·licht

[ˈʁʏkˌlɪçt]

đèn hậu
der Kofferraum,

die Kofferräume

Kof·fer·raum

 [ˈkɔfɐˌʁaʊ̯m]

cốp xe
das Heck, -s  [hɛk] đuôi xe
das Kfz-Kennzeichen, –

≈ das Nummernschild, -er

Kfz-Kenn·zei·chen

 [kaʔɛfˌt͡sɛtˈkɛnt͡saɪ̯çn̩]

Num·mern·schild  

[ˈnʊmɐnˌʃɪlt]

biển số xe

 

2. Từ vựng tiếng Đức về các bộ phận nội thất ô tô

Từ vựng Cách phát âm Nghĩa
das Lenkrad, 

die Lenkräder

Lenk·rad

[ˈlɛŋkˌʁaːt]

vô lăng
das Armaturenbrett, -er Ar·ma·tu·ren·brett 

 [aʁmaˈtuːʁənˌbʁɛt]

bảng điều khiển
der Tachometer, – Ta·cho·me·ter 

 [taxoˈmeːtɐ]

Đồng hồ đo tốc độ quay

động cơ

der Autoschlüssel, – Au·to·schlüs·sel

 [ˈaʊ̯toˌʃlʏsl̩]

chìa khóa xe
der Airbag, -s Air·bag 

 [ˈɛːɐ̯ˌbɛk]

túi khí
der Autositz, -e Au·to·sitz 

[ˈaʊ̯toˌzɪt͡s]

ghế ngồi
der Kindersitz, -e Kin·der·sitz

[ˈkɪndɐˌzɪt͡s]

ghế trẻ em
der Sicherheitsgurt, -e Si·cher·heits·gurt 

 [ˈzɪçɐhaɪ̯t͡sˌɡʊʁt]

dây an toàn
die Armlehne, -n Arm·leh·ne 

 [ˈaʁmˌleːnə]

cái tựa tay
der Schalthebel, – Schalt·he·bel 

 [ˈʃaltˌheːbl̩]

cần số
die Handbremse, -n Hand·brem·se

 [ˈhantˌbʁɛmzə]

phanh tay
das Bremspedal, -e Brems·pe·dal

[ˈbʀɛmspeˌdaːl]

chân phanh
das Kupplungspedal, -e chân côn
das Gaspedal, -e Gas·pe·dals

 [ˈɡaːspeˌdaːls]

chân ga
die Hupe, -n Hu·pe 

[ˈhuːpə]

còi xe
die Klimaanlage, -n Kli·ma·an·la·ge 

[ˈkliːmaˌʔanlaːɡə]

điều hòa
die Sitzheizung, -en Sitz·hei·zung

[ˈzɪt͡sˌhaɪ̯t͡sʊŋ]

ghế sưởi

 

3. Từ vựng tiếng Đức về các bộ phận bên trong ô tô

Từ vựng Cách phát âm Nghĩa
der Motor, -en Mo·tor

[ˈmoːtoːɐ̯]

máy, động cơ
das Motoröl, -e Mo·tor·öl dầu nhớt
das Getriebe, – Ge·trie·be 

[ɡəˈtʁiːbə]

hộp số
der Luftfilter, –  Luft·fil·ter

 [ˈlʊftˌfɪltɐ]

bộ lọc không khí
der Katalysator, -en Ka·ta·ly·sa·tor 

[katalyˈzaːtoːɐ̯]

bộ lọc khí thải
die Autobatterie, -n  Au·to·bat·te·rie

[ˈaʊ̯tobatəˌʁiː]

ắc quy xe hơi
der Kühlergrill, -s Küh·ler·grill 

 [ˈkyːlɐˌɡʁɪl]

lưới tản nhiệt
der Diesel, – Die·sel 

[ˈdiːzl̩]

động cơ diesel
die Zündkerze, -n  Zünd·ker·ze

 [ˈt͡sʏntˌkɛʁt͡sə]

bugi
die Kupplung, -en Kupp·lung

[ˈkʊplʊŋ]

ly hợp
die Lambdasonde, -n cảm biến Lambda
die Lichtmaschine, -n Licht·ma·schi·ne

[ˈlɪçtmaˌʃiːnə]

máy phát điện
die Nockenwelle, -n No·cken·wel·le

 [ˈnɔkn̩ˌvɛlə]

trục cam
die Kurbelwelle, -n Kur·bel·wel·le 

[ˈkʊʁbl̩ˌvɛlə]

trục khuỷu
der Zylinder, – Zy·lin·der 

[t͡syˈlɪndɐ]

xi lanh
der Hubraum,

die Hubräume

Hub·raum

[ˈhuːpˌʁaʊ̯m]

dung tích xi lanh
der Kraftstofftank, -s Kraft·stoff·tank

[ˈkʁaftʃtɔfˌtaŋk]

bình chứa nhiên liệu
der Vergaser, – Ver·ga·ser

 [fɛɐ̯ˈɡaːzɐ]

bộ chế hòa khí
die Servolenkung, -en Ser·vo·len·kung  tay lái trợ lực

 

III. Một số từ vựng liên quan khác

Từ vựng Cách phát âm Nghĩa
der Wagenheber, – Wa·gen·he·ber 

[ˈvaːɡn̩ˌheːbɐ]

bộ kích nâng ô tô
der Schaden, 

die Schäden

Scha·den

[ˈʃaːdn̩]

thiệt hại
der Platten, –  Plat·ten 

[ˈplatn̩]

lốp xe xẹp
der Reservekanister, –  Re·ser·ve·ka·nis·ter

[ʁeˈzɛʁvəkaˌnɪstɐ]

can xăng dự phòng
das Reserverad,

die Reserveräder

bánh xe dự phòng

 

Trên đây là bài viết về từ vựng tiếng đức chuyên ngành ô tô. Mong rằng với bộ từ vựng tiếng Đức chuyên ngành Ô tô này, các bạn sẽ mở rộng thêm vốn từ vựng của mình và sử dụng chúng một cách dễ dàng trong những tình huống cụ thể. S20 chúc các bạn học tốt!

 

Xem thêm

>> Bỏ túi 50+ từ vựng tiếng Đức về thời tiết thông dụng nhất

>> 6 bước học ngữ pháp tiếng Đức hiệu quả

>>Một số cặp động từ/ cụm từ dễ nhầm lẫn trong tiếng Đức

Bài viết Liên quan